Wat willen wij bereiken?

PE-punten, intervisie en commercie in een gezellige sfeer

CiRCle Netwerk is kleinschalig. Doordat de leden elkaar kennen werken we in een plezierigesfeer. Er zijn avonden met inhoudelijke presentaties en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dat levert op dat de leden zich professioneel doorontwikkelen, PE-punten halen en elkaar inschakelen bij opdrachten.  

PE-punten

Tijdens de meeste bijeenkomsten zijn PE-punten te verdienen. Meestal 2 en soms 3.
Vaak worden avonden voorbereid en ingevuld door leden. Zij bereiden dan een thema of presentatie voor. Daarover wordt levendig gediscussieerd. Naast interne sprekers nodigen we ook regelmatig een externe spreker uit.

Enkele onderwerpen die recent aanbod zijn geweest:

  • De complexiteit van een groot IT-programma
  • Nieuw denkmodel dat leidt tot strategische wijsheid voor elk bedrijf
  • Leermomenten van een interim-CFO bij een agro-technisch bedrijf
  • Management Informatie en Data Analyse in het MKB
  • Finance & Technologische ontwikkelingen: Robotic Process Automation, Blockchain en Data Analytics.
  • Finance transformation bij KPN

Intervisie

Wij richten ons niet alleen op vaktechnische onderwerpen. Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling zien wij als noodzaak om onszelf door te ontwikkelen.

Tenminste éénmaal per jaar organiseren wij daarom een intervisie-avond. Deze avonden staan in het teken van een thema.

Voorbeelden van deze thema’s zijn:

  • Professionele ethiek: hoe te komen tot morele besluitvorming?
  • Hoe verkoop ik mijzelf?
  • Hoe zit het met jouw houdbaarheidsdatum als professional?
  • De ratio voorbij: het ontsluiten van niet-rationele informatie.

Commercie

Onze leden kennen elkaar. Dat komt door de kleinschaligheid en regelmaat waarin we elkaar ontmoeten.

Omdat we elkaar kennen weten we ook wat we aan elkaar hebben. Regelmatig schakelen leden elkaar in bij lopende opdrachten. Of informeren elkaar over leads bij relaties en opdrachtgevers.

Gezelligheid en Plezier

Onze avonden beginnen met een inloop waarin met elkaar een drankje wordt genuttigd. Daarna is er een diner. Gevolgd door het inhoudelijke gedeelte. Door deze opzet en kleinschaligheid is er altijd een goede sfeer. Dat maakt dat er tijdens onze bijeenkomsten een goede mix is van serieuze inhoud en gezelligheid.