CIRC Interim Management B.V.

Netwerk ciRCle - Register Controller

Registercontroller

De opleiding tot register controller is een wetenschappelijk gefundeerde beroepsopleiding. De opleiding staat open voor universitair afgestudeerden in de (bedrijfs)economie en bedrijfskunde. Registercontrollers zijn professionals die beschikken over ‘state-of-the-art' kennis op het gebied van het beheersen van organisaties.

De Vereniging van Registercontrollers (http://www.vrc.nl) brengt  afgestudeerde register controllers samen. De VRC wil een verantwoorde beroepsuitoefening bevorderen. En doet daartoe alles wat de ontwikkeling van het beroep controller ondersteunt. Zo stimuleert de VRC kennisoverdracht; zowel ten dienste van de aangesloten leden als van de toeleverende opleidingen. Daarbij onderhoudt ze o.a. contacten met erkende opleidingen en stimuleert ze informatie-uitwisseling over theorie en praktijk.

De leden van Netwerk ciRCle onderschrijven de gedragscode van de VRC (http://www.ci.nl/vrc/VRC_Gedragscode.pdf)